CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT SAVE VIỆT NAM Số 34, Ngõ 52, đ.Quang Tiến, p.Đại Mỗ, q.Nam Từ Liêm, Hà Nội 0987.806.670 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT SAVE VIỆT NAM Thiết kế trang website chuyên nghiệp giá rẻ tại hà nội
Huyền Kỳ, Phú Lãm Hà Đông Hà Nội Việt Nam

Bảng giá Email Server

Bảng giá Email Server

Email Pro #1 Email Pro #2 Email Pro #3 Email Pro #4 Email Pro #5 Email Pro #6 Email Pro #7 Email Pro #8
40.000
VNĐ/ Tháng
120.000
VNĐ/ Tháng
200.000
VNĐ/ Tháng
350.000
VNĐ/ Tháng
600.000
VNĐ/ Tháng
900.000
VNĐ/ Tháng
1.500.000
VNĐ/ Tháng
1.900.000
VNĐ/ Tháng
2GB
Dung lượng
6GB
Dung lượng
12GB
Dung lượng
25GB
Dung lượng
80GB
Dung lượng
110GB
Dung lượng
210GB
Dung lượng
260GB
Dung lượng
1
Địa chỉ Email
5
Địa chỉ Email
20
Địa chỉ Email
50
Địa chỉ Email
100
Địa chỉ Email
200
Địa chỉ Email
300
Địa chỉ Email
499
Địa chỉ Email
1
Email forwarder
5
Email forwarder
20
Email forwarder
50
Email forwarder
100
Email forwarder
200
Email forwarder
300
Email forwarder
499
Email forwarder
0
Mail list
1
Mail list
2
Mail list
3
Mail list
10
Mail list
15
Mail list
20
Mail list
40
Mail list
0
Park domain
0
Park domain
0
Park domain
0
Park domain
2
Park domain
3
Park domain
5
Park domain
7
Park domain
Mã hóa SSL Mã hóa SSL Mã hóa SSL Mã hóa SSL Mã hóa SSL Mã hóa SSL Mã hóa SSL Mã hóa SSL
Backup SMTP Backup SMTP Backup SMTP Backup SMTP Backup SMTP Backup SMTP Backup SMTP Backup SMTP

 

Email Pro #1 Email Pro #2 Email Pro #3 Email Pro #4 Email Pro #5 Email Pro #6 Email Pro #7 Email Pro #8
40.000
VNĐ/ Tháng
120.000
VNĐ/ Tháng
200.000
VNĐ/ Tháng
350.000
VNĐ/ Tháng
600.000
VNĐ/ Tháng
900.000
VNĐ/ Tháng
1.500.000
VNĐ/ Tháng
1.900.000
VNĐ/ Tháng
2GB
Dung lượng
6GB
Dung lượng
12GB
Dung lượng
25GB
Dung lượng
80GB
Dung lượng
110GB
Dung lượng
210GB
Dung lượng
260GB
Dung lượng
1
Địa chỉ Email
5
Địa chỉ Email
20
Địa chỉ Email
50
Địa chỉ Email
100
Địa chỉ Email
200
Địa chỉ Email
300
Địa chỉ Email
499
Địa chỉ Email
1
Email forwarder
5
Email forwarder
20
Email forwarder
50
Email forwarder
100
Email forwarder
200
Email forwarder
300
Email forwarder
499
Email forwarder
0
Mail list
1
Mail list
2
Mail list
3
Mail list
10
Mail list
15
Mail list
20
Mail list
40
Mail list
0
Park domain
0
Park domain
0
Park domain
0
Park domain
2
Park domain
3
Park domain
5
Park domain
7
Park domain
Mã hóa SSL Mã hóa SSL Mã hóa SSL Mã hóa SSL Mã hóa SSL Mã hóa SSL Mã hóa SSL Mã hóa SSL
Backup SMTP Backup SMTP Backup SMTP Backup SMTP Backup SMTP Backup SMTP Backup SMTP Backup SMTP

 

Email Pro #1 Email Pro #2 Email Pro #3 Email Pro #4 Email Pro #5 Email Pro #6 Email Pro #7 Email Pro #8
40.000
VNĐ/ Tháng
120.000
VNĐ/ Tháng
200.000
VNĐ/ Tháng
350.000
VNĐ/ Tháng
600.000
VNĐ/ Tháng
900.000
VNĐ/ Tháng
1.500.000
VNĐ/ Tháng
1.900.000
VNĐ/ Tháng
2GB
Dung lượng
6GB
Dung lượng
12GB
Dung lượng
25GB
Dung lượng
80GB
Dung lượng
110GB
Dung lượng
210GB
Dung lượng
260GB
Dung lượng
1
Địa chỉ Email
5
Địa chỉ Email
20
Địa chỉ Email
50
Địa chỉ Email
100
Địa chỉ Email
200
Địa chỉ Email
300
Địa chỉ Email
499
Địa chỉ Email
1
Email forwarder
5
Email forwarder
20
Email forwarder
50
Email forwarder
100
Email forwarder
200
Email forwarder
300
Email forwarder
499
Email forwarder
0
Mail list
1
Mail list
2
Mail list
3
Mail list
10
Mail list
15
Mail list
20
Mail list
40
Mail list
0
Park domain
0
Park domain
0
Park domain
0
Park domain
2
Park domain
3
Park domain
5
Park domain
7
Park domain
Mã hóa SSL Mã hóa SSL Mã hóa SSL Mã hóa SSL Mã hóa SSL Mã hóa SSL Mã hóa SSL Mã hóa SSL
Backup SMTP Backup SMTP Backup SMTP Backup SMTP Backup SMTP Backup SMTP Backup SMTP Backup SMTP

 

Email Pro #1 Email Pro #2 Email Pro #3 Email Pro #4 Email Pro #5 Email Pro #6 Email Pro #7 Email Pro #8
40.000
VNĐ/ Tháng
120.000
VNĐ/ Tháng
200.000
VNĐ/ Tháng
350.000
VNĐ/ Tháng
600.000
VNĐ/ Tháng
900.000
VNĐ/ Tháng
1.500.000
VNĐ/ Tháng
1.900.000
VNĐ/ Tháng
2GB
Dung lượng
6GB
Dung lượng
12GB
Dung lượng
25GB
Dung lượng
80GB
Dung lượng
110GB
Dung lượng
210GB
Dung lượng
260GB
Dung lượng
1
Địa chỉ Email
5
Địa chỉ Email
20
Địa chỉ Email
50
Địa chỉ Email
100
Địa chỉ Email
200
Địa chỉ Email
300
Địa chỉ Email
499
Địa chỉ Email
1
Email forwarder
5
Email forwarder
20
Email forwarder
50
Email forwarder
100
Email forwarder
200
Email forwarder
300
Email forwarder
499
Email forwarder
0
Mail list
1
Mail list
2
Mail list
3
Mail list
10
Mail list
15
Mail list
20
Mail list
40
Mail list
0
Park domain
0
Park domain
0
Park domain
0
Park domain
2
Park domain
3
Park domain
5
Park domain
7
Park domain
Mã hóa SSL Mã hóa SSL Mã hóa SSL Mã hóa SSL Mã hóa SSL Mã hóa SSL Mã hóa SSL Mã hóa SSL
Backup SMTP Backup SMTP Backup SMTP Backup SMTP Backup SMTP Backup SMTP Backup SMTP Backup SMTP

TƯ VẤN BÁO GIÁ MIỄN PHÍ


hinhanh
Chat Zalo
0987.806.670
km footer