CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT SAVE VIỆT NAM Số 34, Ngõ 52, đ.Quang Tiến, p.Đại Mỗ, q.Nam Từ Liêm, Hà Nội 0987.806.670 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT SAVE VIỆT NAM Thiết kế trang website chuyên nghiệp giá rẻ tại hà nội
Huyền Kỳ, Phú Lãm Hà Đông Hà Nội Việt Nam

Bảng giá Email Server

Bảng giá Email Server

Email Pro #1 Email Pro #2 Email Pro #3 Email Pro #4 Email Pro #5 Email Pro #6 Email Pro #7 Email Pro #8
50.000
VNĐ/ Tháng
130.000
VNĐ/ Tháng
220.000
VNĐ/ Tháng
370.000
VNĐ/ Tháng
620.000
VNĐ/ Tháng
920.000
VNĐ/ Tháng
1.500.000
VNĐ/ Tháng
1.900.000
VNĐ/ Tháng
3GB
Dung lượng
10GB
Dung lượng
25GB
Dung lượng
80GB
Dung lượng
150GB
Dung lượng
200GB
Dung lượng
250GB
Dung lượng
350GB
Dung lượng
2
Địa chỉ Email
20
Địa chỉ Email
60
Địa chỉ Email
120
Địa chỉ Email
250
Địa chỉ Email
350
Địa chỉ Email
500
Địa chỉ Email
700
Địa chỉ Email
2
Email forwarder
20
Email forwarder
60
Email forwarder
120
Email forwarder
250
Email forwarder
350
Email forwarder
500
Email forwarder
700
Email forwarder
0
Mail list
2
Mail list
5
Mail list
10
Mail list
30
Mail list
50
Mail list
70
Mail list
100
Mail list
0
Park domain
1
Park domain
2
Park domain
3
Park domain
4
Park domain
6
Park domain
10
Park domain
20
Park domain
Mã hóa SSL Mã hóa SSL Mã hóa SSL Mã hóa SSL Mã hóa SSL Mã hóa SSL Mã hóa SSL Mã hóa SSL
Backup SMTP Backup SMTP Backup SMTP Backup SMTP Backup SMTP Backup SMTP Backup SMTP Backup SMTP

 

Email Pro #1 Email Pro #2 Email Pro #3 Email Pro #4 Email Pro #5 Email Pro #6 Email Pro #7 Email Pro #8
50.000
VNĐ/ Tháng
130.000
VNĐ/ Tháng
220.000
VNĐ/ Tháng
370.000
VNĐ/ Tháng
620.000
VNĐ/ Tháng
920.000
VNĐ/ Tháng
1.500.000
VNĐ/ Tháng
1.900.000
VNĐ/ Tháng
3GB
Dung lượng
10GB
Dung lượng
25GB
Dung lượng
80GB
Dung lượng
150GB
Dung lượng
200GB
Dung lượng
250GB
Dung lượng
350GB
Dung lượng
2
Địa chỉ Email
20
Địa chỉ Email
60
Địa chỉ Email
120
Địa chỉ Email
250
Địa chỉ Email
350
Địa chỉ Email
500
Địa chỉ Email
700
Địa chỉ Email
2
Email forwarder
20
Email forwarder
60
Email forwarder
120
Email forwarder
250
Email forwarder
350
Email forwarder
500
Email forwarder
700
Email forwarder
0
Mail list
2
Mail list
5
Mail list
10
Mail list
30
Mail list
50
Mail list
70
Mail list
100
Mail list
0
Park domain
1
Park domain
2
Park domain
3
Park domain
4
Park domain
6
Park domain
10
Park domain
20
Park domain
Mã hóa SSL Mã hóa SSL Mã hóa SSL Mã hóa SSL Mã hóa SSL Mã hóa SSL Mã hóa SSL Mã hóa SSL
Backup SMTP Backup SMTP Backup SMTP Backup SMTP Backup SMTP Backup SMTP Backup SMTP Backup SMTP

 

Email Pro #1 Email Pro #2 Email Pro #3 Email Pro #4 Email Pro #5 Email Pro #6 Email Pro #7 Email Pro #8
50.000
VNĐ/ Tháng
130.000
VNĐ/ Tháng
220.000
VNĐ/ Tháng
370.000
VNĐ/ Tháng
620.000
VNĐ/ Tháng
920.000
VNĐ/ Tháng
1.500.000
VNĐ/ Tháng
1.900.000
VNĐ/ Tháng
3GB
Dung lượng
10GB
Dung lượng
25GB
Dung lượng
80GB
Dung lượng
150GB
Dung lượng
200GB
Dung lượng
250GB
Dung lượng
350GB
Dung lượng
2
Địa chỉ Email
20
Địa chỉ Email
60
Địa chỉ Email
120
Địa chỉ Email
250
Địa chỉ Email
350
Địa chỉ Email
500
Địa chỉ Email
700
Địa chỉ Email
2
Email forwarder
20
Email forwarder
60
Email forwarder
120
Email forwarder
250
Email forwarder
350
Email forwarder
500
Email forwarder
700
Email forwarder
0
Mail list
1
Mail list
5
Mail list
10
Mail list
30
Mail list
50
Mail list
70
Mail list
100
Mail list
0
Park domain
1
Park domain
2
Park domain
3
Park domain
4
Park domain
6
Park domain
10
Park domain
20
Park domain
Mã hóa SSL Mã hóa SSL Mã hóa SSL Mã hóa SSL Mã hóa SSL Mã hóa SSL Mã hóa SSL Mã hóa SSL
Backup SMTP Backup SMTP Backup SMTP Backup SMTP Backup SMTP Backup SMTP Backup SMTP Backup SMTP

 

Email Pro #1 Email Pro #2 Email Pro #3 Email Pro #4 Email Pro #5 Email Pro #6 Email Pro #7 Email Pro #8
50.000
VNĐ/ Tháng
130.000
VNĐ/ Tháng
220.000
VNĐ/ Tháng
370.000
VNĐ/ Tháng
620.000
VNĐ/ Tháng
920.000
VNĐ/ Tháng
1.500.000
VNĐ/ Tháng
1.900.000
VNĐ/ Tháng
3GB
Dung lượng
10GB
Dung lượng
25GB
Dung lượng
80GB
Dung lượng
150GB
Dung lượng
200GB
Dung lượng
250GB
Dung lượng
350GB
Dung lượng
2
Địa chỉ Email
20
Địa chỉ Email
60
Địa chỉ Email
120
Địa chỉ Email
250
Địa chỉ Email
350
Địa chỉ Email
500
Địa chỉ Email
700
Địa chỉ Email
2
Email forwarder
20
Email forwarder
60
Email forwarder
120
Email forwarder
250
Email forwarder
350
Email forwarder
500
Email forwarder
700
Email forwarder
0
Mail list
2
Mail list
5
Mail list
10
Mail list
30
Mail list
50
Mail list
70
Mail list
100
Mail list
0
Park domain
1
Park domain
2
Park domain
3
Park domain
4
Park domain
6
Park domain
10
Park domain
20
Park domain
Mã hóa SSL Mã hóa SSL Mã hóa SSL Mã hóa SSL Mã hóa SSL Mã hóa SSL Mã hóa SSL Mã hóa SSL
Backup SMTP Backup SMTP Backup SMTP Backup SMTP Backup SMTP Backup SMTP Backup SMTP Backup SMTP

TƯ VẤN BÁO GIÁ MIỄN PHÍ


hinhanh
Chat Zalo
0987.806.670